Uw vraag direct beantwoorden : 02-808 9025

Menu Hide

Aanmelden gegevensdrager

Call Me
byod data recovery

Al gehoord van bring your own device (BYOD)? Deze benaming wordt gebruikt om een nieuwe trend te omschrijven, waarbij steeds meer werknemers gebruik maken van hun eigen apparatuur op hun werk. Dat kan een persoonlijke smartphone zijn, maar evengoed een tablet of laptop.

Het Nieuwe Werken en BYOD

BYOD is ontstaan omdat de scheiding tussen werk en privé vervaagt. Er is niet langer een zwart-witte grens tussen company time en personal time. Doe zelf maar eens de test: hoe vaak heb je ’s avonds of in het weekend nog snel even een mail verzonden voor het werk of dat belangrijke rapport afgemaakt?

Men zou kunnen stellen dat BYOD een logisch gevolg is van Het Nieuwe Werken (HNW). Dat is een verzamelnaam van diverse manieren om slimmer en efficiënter te werken door nieuwe technologieën, ondernemingsstructuren, bedrijfsculturen en managementstijlen. Bij HNW is er meer plaats voor creativiteit, eigen verantwoordelijkheid en dit in een vlakkere hiërarchie.

Bring your own device, waarbij de werknemers zijn eigen toestellen mag gebruiken om zijn job uit te oefenen, past perfect in dit plaatje.

Trends

De Verenigde Staten zijn een voorloper op het vlak van BYOD. Daar voerde Cisco in 2013 een onderzoek uit, waaruit bleek dat ongeveer 90% van alle werknemers hun persoonlijke smartphone, tablet of laptop gebruiken voor werk-gerelateerde zaken. Volgens David Wills wil 38% van de ondernemingen tegen 2016 volledig overstappen op BYOD, en niet langer zelf elektronische toestellen kopen.

Europa hinkt achterop. Daar heeft bijvoorbeeld slechts 36% van de bedrijven een BYOD policy, tegenover 68% in de Verenigde Staten.

Voor België hebben we geen statistieken. Maar we kunnen ons voorstellen dat er een breuk is tussen het gebruik van persoonlijke toestellen en het beheer ervan.

Opportuniteiten

Laten we het even hebben over de voordelen van bring your own device.

Efficiëntie staat op de eerste plaats. Omdat men geen twee aparte (en vaak verschillende) toestellen heeft, kan men sneller werken. De werknemer heeft namelijk ervaring met de software.

Daarnaast wordt thuiswerk gestimuleerd. Werknemers zijn minder gebonden tot de werkuren op kantoor. Avond- of weekendwerk zal dus makkelijker zijn, wat de productiviteit verhoogt.

Indien de werkgever tussenkomt in de aankoop van het toestel, wordt dit als een extra beloning gezien. Toegegeven; het is geen alternatief voor een loonsverhoging, maar het draagt wel bij tot de algemene verloningstevredenheid.

Uitdagingen van BYOD

Bring your own device brengt ook enkele uitdagingen met zich mee. Daarbij denken we in de eerste plaats aan controle en privacy.

Indien de werkgever het materiaal ter beschikking stelt, mag hij het gebruik controleren. Maar wat gebeurt er indien het toestel eigendom is van de werknemer? Is een controle door de werkgever dan toegestaan? Dat roept heel wat vragen omtrent privacy op.

Verder zijn er allerlei gevaren aan het BYOD-gebruik verbonden. Denk bijvoorbeeld aan mensen die het niet zou nauw nemen met veiligheidsvoorschriften en per ongeluk malware of virussen binnenhalen, of per abuis vertrouwelijke gegevens wissen.

Tenslotte moet er ook aan de comptabiliteit gedacht worden. Niet alle toestellen die eigendom zijn van de werknemer zijn compatibel met de bedrijfssystemen.

Oplossingen

Hoe kan een onderneming met deze uitdagingen omgaan?

In de eerste plaats is er een duidelijke policy nodig die omschrijft wat wel en niet kan. Denk bijvoorbeeld aan:

  • Welke software/apps wel en niet toegelaten is
  • Hoe encryptie gebruikt wordt
  • Hoe diefstallen behandeld worden
  • De afhandeling van schade
  • Controle door de werkgever

Daarnaast wordt best een contingency plan opgesteld. Zo is men zeker dat bij verlies of diefstal van het toestel een backup beschikbaar. Bij schade kan men bijvoorbeeld een data recovery specialist inschakelen om gevoelige data terug te halen.

Tenslotte is een trainingssessie geen slecht idee. Werknemers opleiden in het gebruik van persoonlijke toestellen op de werkvloer kan in de toekomst heel wat problemen voorkomen.

100% van de mensen vond dit kennisbank nuttig