Uw vraag direct beantwoorden : 02-808 9025

Menu Hide

Aanmelden gegevensdrager

Call Me

Brussel | 9 juni 2015 – De kans is groot dat u de term ‘The Internet of Things’ reeds gehoord hebt. Maar wat betekent dit juist? Wat zijn de mogelijkheden van deze technologie en welk invloed heeft dit op het beheer, het uitwisselen en de recovery van IoT data? In dit artikel leert u er alles over.

Wat is IoT?

Het Internet of Things (IoT) is een netwerk van apparaten (elektronica, software, sensors) die rechtstreeks met elkaar verbonden zijn om via intelligente automatisering een meerwaarde te bieden aan de gebruiker.

Elk van deze apparaten heeft een flash memory waar meetgegevens worden opgeslagen. Omdat elk apparaat een unieke ID heeft, kunnen deze gegevens makkelijk gedeeld worden met andere toestellen (het zogenaamde machine-to-machine communications), de fabrikant en de gebruiker.

Het Internet of Things is erg gediversifieerd. Verschillende toestellen kunnen deel uitmaken van het netwerk. Denk maar aan hartmonitors, auto’s, keukentoestellen, thermostaten, lampen, enz. De mogelijkheden zijn eindeloos.

Toepassingen en voordelen

IoT brengt een heleboel voordelen met zich mee. Dankzij de uitwisseling van data tussen apparaten is een verregaande graad van automatisering mogelijk. De technologie zorgt voor een hoger levenscomfort, meer veiligheid en een efficiënter energieverbruik.

Deze smart objects hebben verschillende toepassingsmogelijkheden. Ze worden onderverdeeld in vijf groepen:

  • Smart Wearables
  • Smart Home
  • Smart City
  • Smart Environment
  • Smart Enterprise

In de Smart Wearables groep vinden we slimme kleding en accessoires terug. Denk bijvoorbeeld aan een T-shirt met ingebouwde sensoren die uw bloeddruk en hartritme monitort, of een contactlens voor diabetici die het bloedsuikerniveau leest.

Een Smart Home gebruikt slimme apparaten om het leven in huis aangenamer te maken. De thermostaat wordt bijvoorbeeld gekoppeld aan een weerstation om op een efficiënte manier de temperatuur in huis te regelen. Ook op het vlak van verlichting, veiligheid, zonwering en audio zijn er allerlei mogelijkheden.

The Internet of Things zal tevens de ontwikkeling van een Smart City in de hand werken. Men kan bijvoorbeeld een dynamisch verkeersplan installeren, met slimme verkeerslichten en zelfrijdende bussen.

IoT heeft ook ecologische voordelen. Een Smart Environment zorgt dat we minder energie gebruiken en op een betere manier omgaan met afval. Daarnaast helpt deze technologie om natuurfenomenen zoals orkanen en aardbevingen beter te begrijpen (en misschien zelfs te voorspellen).

Waarschijnlijk wordt de laatste groep – Smart Enterprise – de grootste. IoT heeft het potentieel om bedrijven enorme prestatiewinsten te bieden. Denk maar aan smart inventory tracking, supply chain optimalisatie, fleet tracking, enz.

Nog meer data

Elke dag worden er tonnen data geproduceerd. Volgens IBM gaat het om meer dan 2,5 quintiljoen bytes per dag. Ter verduidelijking; een quintiljoen is een 1 met 18 nullen. Dat zijn 1 miljoen harde schijven van 1 Terabyte aan data per dag.

Door het Internet of Things zal dit getal alleen maar groter worden. De IoT-wereld groeit namelijk erg sterk. In 2009 waren er ongeveer 0,9 miljard smart objects, tegen 2020 zouden dit meer dan 26 miljard worden. Een daling van de productiekosten is de belangrijkste motor voor deze groei.

Des te groter het Internet of Things, des te meer data. Deze evolutie brengt dus verschillende uitdagingen met zich mee.

Uitdagingen

IoT heeft verschillende mogelijkheden, zoals eerder al besproken. Maar het brengt ook gevaren met zich mee op het vlak van privacy, hacking en dataverlies.

Privacy

Heel wat mensen maken zich zorgen over hun privacy. Omdat er zoveel data wordt geproduceerd, hebben gebruikers nog minder privacy dan vroeger. We worden constant in het oog gehouden – of we dat nu willen of niet. Men weet wie u bent, waar u zich bevindt, wat u eet, hoe zich u voelt, enz. Een update van de privacywetgeving moet deze gevaren inperken.

Hacking

Wat als iemand anders controle krijgt over onze smart devices? Wat als ze inbreken in onze Smart Home, controle krijgen over het transportnetwerk of in enkele muisklikken de productieafdeling van een bedrijf lamleggen? Hacking is een reëel gevaar bij het IoT. Grondige beveiligingsmaatregelen zijn dus prioriteit.

Dataverlies

Data is cruciaal voor het functioneren van deze slimme toestellen. In het geval van dataverlies worden deze smart devices opnieuw dom (of helemaal nutteloos).

Hier is echter een oplossing voor. Stellar heeft reeds veel ervaring met data recovery van de flash geheugens (SD, SSD) van smart devices. Op deze manier gaan er geen gegevens verloren en krijg het toestel een tweede leven.

76% van de mensen vond dit data recovery blog nuttig