Uw vraag direct beantwoorden : 02-808 9025

Menu Hide

Aanmelden gegevensdrager

Call Me

‘Secure Erasure Verification’ is interessant voor de Chief Information Security Officer (CISO), Chief Privacy Officer en IT Manager van een onderneming.

Wat is Secure Erasure Verification?

De Stellar Secure Erasure Verification is een auditdienst die door ons wordt aangeboden. Wij treden op als onafhankelijke derde partij en doen op verzoek van de klant een uitspraak over het resultaat van een wisproces. Er wordt gecontroleerd of de datadrager conform gestandaardiseerde normen gewist werd. Deze dienst levert een ‘third party assurance’ met betrekking tot het informatieveiligheid- en privacybeleid van bedrijven.

Waarom laten testen door Stellar?

Secure erasure van harde schijven en SSD’s bestaat uit twee stappen: het ‘wipen’ of ‘purgen’, en de verificatie van dit wisproces. Zonder verificatie is er geen sprake van secure erasure. Er is dan geen sluitend bewijs dat de gegevens daadwerkelijk veilig gewist zijn. Daarom is dit verificatieproces nodig.

Optioneel kan de wisverificatie geheel of batchgewijs uitgevoerd worden. De Stellar verificatie service wordt door bedrijven gebruikt voor de batchgewijze verificatie van hun gewiste datadragers door een onafhankelijke derde partij.

Ook bij uitbesteding

Ook indien de IT Asset Disposition door bedrijven wordt uitbesteed, is het noodzakelijk om het resultaat te controleren. Zo bent u 100% zeker van een effectief wisproces.

Testmethode

Stellar gebruikt de NIST800-88r1 classificatie als basis voor haar testmethode. Data recovery methoden en forensische analyses worden ingezet om tot een oordeel te komen. Deze methoden en technieken kunnen naargelang het gewenste securityniveau non-invasive/invasive en non-destructive/destructive van aard zijn. Het onderzoek vindt naargelang de behoefte op logisch en/of fysiek niveau plaats. Vooral dit laatste wordt al eens over het hoofd gezien. Belangrijke data die niet met software zichtbaar is, kan nog steeds op de datadrager staan. Een grondige inspectie op fysiek niveau, inclusief alle verborgen en normaliter afgesloten delen van de datadrager, sluit dat laatste risico uit.

Wat levert Secure Erasure Verificatie op?

Het resultaat van de Secure Erasure Verificatie is een officieel document (statement) met een gedetailleerde verklaring van Stellar over het wisresultaat. In dit document staat de opdracht omschreven, het veiligheidsniveau waarop getest werd, de gebruikte testmethoden en het oordeel van Stellar. Het document is gedagtekend en ondertekend door een bevoegde functionaris van Stellar Data Recovery. Bovendien geldt het als aanvulling op de audit trail van het betreffende bedrijf.

Soorten opslagmedia

Deze dienst is beschikbaar voor diverse opslagmedia, bijvoorbeeld harde schijven, SSD’s, SD-kaarten, USB-sticks, Micro SD’s, enz.

Wanneer Stellar inschakelen?

Schakel Stellar direct in nadat de datavernietigingsprocedures zijn uitgevoerd. Bel naar 02 808 90 25 voor meer informatie.