Uw vraag direct beantwoorden : 02-808 9025

Menu Hide

Aanmelden gegevensdrager

Call Me
  • Gepubliceerd op

Brussel, 08 maart 2012 – Donderdag 8 maart en ook de dagen erna zal de aangekondigde zonnestorm de aarde bereiken. Deze zonnestorm, die zeer waarschijnlijk elektriciteitsuitval met zich meebrengt, zal ongetwijfeld vele computers en harde schijven doen crashen. Stellar Data Recovery – wereldwijd specialist in het herstellen van data op pc’s – waarschuwt bedrijven en met name particulieren in Nederland voor deze zonnestorm. Kees Jan Meerman van Stellar Data Recovery adviseert de particuliere gebruiker de computer enige tijd los te koppelen van elektriciteit. Voor meer informatie kan de website www.stellar.be worden geraadpleegd.

Wat zijn de exacte risico’s?
Indien de zonnestorm elektriciteitsnetwerken verstoort, kunnen twee soorten beschadigingen optreden. Ten eerste kan er een zogenaamde head crash optreden waardoor de koppen van de harde schijf flink beschadigd kunnen raken. Het verlies van data en andere gevoelige informatie is bij deze beschadiging zeer reëel. Ten tweede kan ook het file system van de pc beschadigd raken. Ook deze beschadiging heeft het risico van dataverlies.

Welke pc’s lopen het meeste risico?
Er is een wezenlijk verschil tussen de bedrijfsmatige en de particuliere gebruiker. Over het algemeen hebben bedrijven in het verleden goede voorzorgsmaatregelen genomen, om hun pc’s te beschermen tegen stroomuitval. Dit is echter vaak niet het geval bij de particuliere gebruiker. Juist deze pc’s lopen het meeste risico en moeten gedurende enige tijd worden afgesloten van de elektriciteit.

Wat is die zonnestorm nou eigenlijk?
De zonnestorm is ontstaan door een krachtige uitbarsting op de zon. Hierdoor is een wolk van elektrisch geladen deeltjes de ruimte ingeblazen. De prognose is dat in de loop van donderdag 8 maart de ‘wolk’ de aarde bereikt. Men verwacht dat de storm tot en met vrijdag 9 maart aanhoudt.

Stellar Data Recovery is voorbereid op de mogelijke gevolgen van de zonnestorm. Men heeft voor de komende dagen extra personeel ingezet om bedrijven en/of particulieren te helpen met hun gecrashte harde schrijven.

Voor meer informatie over de zonnestorm en de risico op gerelateerde schade kan men contact opnemen met:

Chief Operations Officer – Kees Jan Meerman
Stellar Data Recovery
Park Atrium
Rue des Colonies 11
1000 Brussel
Belgie
Tel: 0032 (0)2-808 9025
Fax: 0031 (0)2-808 9028
Email:  info.nl@stellar.be