Uw vraag direct beantwoorden : 02-808 9025

Menu Hide

Aanmelden gegevensdrager

Call Me

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) is een integrale visie op een duurzame bedrijfsvoering. Bij Stellar maakt MVO deel uit van onze bedrijfscultuur. Daarom maken we bij iedere bedrijfsbeslissing een afweging tussen de verschillende maatschappelijke en economische effecten, en houden hierbij rekening met alle stakeholderbelangen.

MVO Nederland

Stellar is lid van MVO Nederland. In samenwerking met UWV en het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid richt Stellar zich op Arbeidsparticipatie Jong Gehandicapten (Wajong) en Job Carving.

Stellar en MVO Nederland

Stellar Data Recovery en MVO Nederland

IT Asset Disposition

Afgedankte IT-apparatuur kan veel schade veroorzaken – niet alleen economisch, maar ook milieuschade. Maar al te vaak duikt oude IT-apparatuur op in Afrika of Azië. Kinderen moeten daar de apparatuur ontmantelen met ernstig gevaar voor hun gezondheid. Het afval wordt rechtstreeks in de natuur gestort en schaadt het ecosysteem.

Via Stellar/Envion kunnen bedrijven zich op een verantwoorde en veilige manier van hun oude IT-apparatuur ontdoen. Dit is niet alleen goed voor mens en milieu, maar ook voor hun bedrijfsreputatie.

Neem contact met ons op voor een afspraak voor uw onderneming

IT Asset Disposition - ITAD

Sponsoring

Stellar sponsort en helpt regelmatig kleine en grote (vrijwilligers) organisaties, scholen of goede doelen.

Stellar is Global Sponsor van AMREF Flying Doctors. In Afrika kunnen computergegevens niet zo gemakkelijk als in de westerse wereld worden opgeslagen in de cloud. Vaak is dat zelfs helemaal onmogelijk. Bovendien kan het in Afrika heel warm en vochtig zijn. Het risico op dataverlies is daarom erg groot. Stellar Data Recovery heeft haar data recovery diensten belangeloos beschikbaar gesteld in geval van data calamiteiten voor AMREF Flying Doctors.

Amref flying doctors

Stages

Enthousiaste stagiairs zijn van harte welkom bij Stellar Data Recovery. Lees verder op de website van het ICT College ROC Midden Nederland. Maar ook marketing & sales stagiairs zijn van harte welkom bij ons bedrijf.

ICT College ROC Midden Nederland en Stellar Data Recovery