Uw vraag direct beantwoorden : 02-808 9025

Menu Hide

Aanmelden gegevensdrager

Call Me
  • Gepubliceerd op

Brussel – België, 15 Augustus 2011 – Het verliezen van belangrijke data is voor elke onderneming of bedrijfontzettend frustrerend en het raakt iedereen op de werkvloer. De ergernis is enorm, zeker nadat veel tijd en energie is gestoken in ontwikkeling en input. Stellar Data Recovery Services, gevestigd in Brussel en een van de leidende aanbieders op het gebied van dataherstel in Europa, is ervan overtuigd dat dataverlies in veel gevallen vrij simpel voorkomen kan worden. Stellar Data Recovery Services stelt op de website meerdere tips beschikbaar die het risico op dataverlies tot een minimum beperken. Juist vanwege het kostenaspect is inachtneming van deze tips onontbeerlijk voor elke ondernemer. Deze tips en meer informatie over het voorkomen van dataverlies is terug te vinden via de website www.stellar.be of op de pagina Preventie Dataverlies.

Data recovery; een onvoorziene en onnodige kostenpost
Data recovery, het terughalen van bestanden, is een mooi instrument wanneer belangrijke data verloren lijken te zijn gegaan. Echter, Stellar Data Recoverystelt zelf dat onnodig dataverlies nog te vaak plaatsvindt en zelfs in veel gevallen voorkomen had kunnen worden. Dataverlies is in negen van de tien gevallen onnodig gebleken en het bezorgt de ondernemer een extra kostenpost. Enkelebelangrijke tips op een rij:

  • Zorg dat uw systeem in een schone, droge en veilige ruimte staat
  • Maak regelmatig een automatische backup
  • Controleer backup’s van data altijd op consistentie
  • Maak altijd een backup voordat u een upgrade van het systeem uitvoert
  • Geef uw systeem een ononderbroken stroomvoorziening
  • Installeer automatische geupdate virusscanner op uw systeem
  • Maak nooit uw harde schijf open
  • Controleer regelmatig de gezondheid van uw systeem

Dataverlies is niet altijd te voorkomen

Er bestaan altijd factoren waarop de mens en zelfs de specialisten van Stellar Data Recoverygeen invloed hebben. Door bijvoorbeeldextreme weersomstandigheden kan stroomuitval worden veroorzaakt, waardoor data verloren lijken te gaan. Met name in de zomermaanden zijn genoemde weersomstandigheden regelmatig de oorzaak van dataverlies. Stellar Data Recovery zegt hier zelf het volgende over: “Bedrijven gebruiken hun systemen steeds intensiever, daardoor neemt de kans op dataverlies toe en wordt het voorkomen ervan steeds lastiger. Uiteindelijk blijkt onvoldoende controle een van de voornaamste oorzaken van dataverlies.Als de ondernemer zich hierin iets meer zou verdiepen, leidt dat op lange termijn tot een aanzienlijke kostenbesparing.”

Stellar Data Recovery www.stellar.be levert een breed scala aan dataherstelsoftware en -diensten. Stellar heeft laboratoria in Europa, de Verenigde Staten en Azië en beschikt over meer dan 100 R&D-professionals en data recovery experts, diverse CLASS 100 Clean Rooms en de meest uitgebreide suite data recovery software ter wereld. Stellar biedt complete data recovery oplossingen in alle gevallen van dataverlies en bekleedt een top 5-positiewereldwijd in de recoverybranche.

Voor uitgebreide informatie over het voorkomen van dataverlies kunt u contact opnemen met:

Stellar Data Recovery
Park Atrium
Rue des Colonies 11
1000 Brussel
Belgie
Tel 0032 (0)2-808 9025
Fax 0031 (0)2-808 9028
www.stellar.be
info.nl@stellar.be