Uw vraag direct beantwoorden : 02-808 9025

Menu Hide

Aanmelden gegevensdrager

Call Me

Dit webzegel heeft Stellar Data Recovery B.V. in combinatie met de Third Party Mededeling (TPM) ontvangen van BDO Audit & Assurance B.V. naar aanleiding van de audit die is uitgevoerd in februari 2013.

Hierbij heeft BDO Audit & Assurance B.V. als onafhankelijke, objectieve auditor de maatregelen beoordeeld die Stellar Data Recovery B.V. heeft getroffen om in haar primaire processen de integriteit, exclusiviteit en continuïteit van de data en de dataverwerking te waarborgen.

audit

Stellar Data Recovery B.V laat de externe audits door BDO uitvoeren om aan derden te tonen dat ze kwaliteit levert en waar nodig haar dienstverlening kan verbeteren (TPM).

Bij het onderzoek dat BDO Audit & Assurance B.V. heeft uitgevoerd is gebruik gemaakt van een aantal standaarden en richtlijnen:

  • Verordening Gedragscode voor registeraccountants (VGC);
  • Standaard 3000 van de NBA (Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants);
  • Richtlijn 3000 van de NOREA (de beroepsorganisatie van IT-auditors);
  • Reglement Gedragscode (NOREA).

Deze vereisen dat wordt voldaan aan ethische randvoorwaarden en dat werkzaamheden worden gepland en uitgevoerd om voldoende zekerheid te krijgen, dat de maatregelen goed ontworpen zijn en ook zijn geïmplementeerd. De standaard en richtlijn 3000 schrijven tevens een aantal eisen voor waaraan de rapportage moet voldoen.

Over Stellar :

Met meer dan 20 jaar ervaring op het gebied van gegevensherstel, en met de beschikking over de technische expertise, een team van data recovery ingenieurs en een state-of-the-art infrastructuur, heeft Stellar de bewezen capaciteiten om gegevens te herstellen van alle opslagmedia, onder alle omstandigheden van dataverlies.

Stellar heeft miljoenen tevreden klanten geholpen in Europa, de Verenigde Staten en Azië. In Europa heeft Stellar vestigingen in Nederland, België, Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Frankrijk, Spanje, Luxemburg en Italië.

Over BDO :

In Nederland werken zo′n 2.000 BDO-professionals met passie voor het vak aan pragmatische oplossingen. De ambitie is daarbij de allerbeste service te leveren van de beste kwaliteit. Persoonlijke betrokkenheid bij de klanten en hun specifieke vraagstukken is daarbij van het grootste belang. BDO maakt deel uit van het internationale BDO netwerk dat meer dan 100 landen beslaat.

BDO Audit & Assurance B.V. beschikt over geregistreerde IT-auditors (RE CISA) met ruime ervaring op het gebied van derdenverklaringen die zekerheid verschaffen over de inzet en kwaliteit van IT binnen organisaties.