Home Hide

Data recovery services

Het menselijke verstand is echt uniek: bijna voor elk probleem vindt het een oplossing. Met de toenemende hoeveelheid data en de steeds groter wordende afhankelijkheid van computers is dataverlies een ernstig probleem geworden. Zowel grote als kleine ondernemingen moeten op elk ogenblik over hun data kunnen beschikken.

Midden de jaren 1990 ontwikkelde de datarecovery- industrie zich. In het begin ging het om een paar enkelingen die zich hierin gespecialiseerd hadden,
maar al snel ontwikkelde zich een professioneel gestructureerde ondernemingstak. Vandaag de dag zijn er wereldwijd duizenden bedrijven die zich beroemen op hun knowhow inzake datarecovery.

Hoe kan ik als klant eigenlijk de vele kleine, eerder amateuristische eenmanszaken van de grote professionele datarecovery-bedrijven onderscheiden?

De prijs speelt hierbij echt geen rol, aangezien het heel vaak om het voortbestaan van het eigen bedrijf gaat. Na 2 jaar verdwijnen namelijk 40 % van alle bedrijven, die een belangrijk dataverlies geleden hebben, van de markt.

De kenmerken van een professionele datarecovery-onderneming zijn:

 • Heeft een cleanroom klasse 100 om harddisks te openen.
 • Heeft het juist opgeleide personeel om in een cleanroom te werken.
 • Heeft een voorraad van ten minste 1000 harddisks die als reserveonderdeel (spare-part) kunnen dienen (hoe meer, hoe beter).
 • Kan op een professionele manier chips vervangen.
 • Heeft ten minste één opgeleide micro-elektronicus.
 • Kan de firmware (het besturingssysteem van een harddisk) herstellen.
 • Heeft bestandsysteemspecialisten voor het herstellen van alle gangbare bestandsystemen
  (FAT, NTFS Ext…, ReiserFS, Reiser4, HFS+, OpenBFS, XFS, UFS, AIX, etc.).
 • Heeft genoeg opslagcapaciteit om ook grote RAID-systemen van meerdere TB te behandelen.
 • Heeft een klantvriendelijk onlinebedieningssysteem.

Dit alles vindt u bij Stellar DataRecovery Services en natuurlijk ook bij enkele andere professionele datarecovery-ondernemingen.

Het probleem waarmee veel ondernemingen in deze categorie te kampen hebben, is de diversiteit van de gegevensdragers. Een harddisk functioneert in principe altijd op dezelfde manier, maar qua eigenschappen zijn zelfs de harddisks van hetzelfde merk volledig verschillend. Dat betekent dat een datarecovery- onderneming ook een onderzoeks- en ontwikkelingsafdeling nodig heeft, om zijn klanten de beloofde service te kunnen blijven leveren.

Bel ons voor vrijblijvend advies:
02-808 9025normaal tarief
Wij zijn er om u te helpen...